Home > Asia > ويتنام > Hồ Chí Minh > Hồ Chí Minh > Big C Pandora

مکان فروشگاه

آدرس

Big C Pandora 1/1 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh
84 Hồ Chí Minh

شماره تلفن : (84-836026513)

ساعات کار

دوشنبه
08:00 - 22:00
 
سه شنبه
08:00 - 22:00
 
چهارشنبه
08:00 - 22:00
 
پنجشنبه
08:00 - 22:00
 
جمعه
08:00 - 22:00
 
شنبه
08:00 - 22:00
 
يکشنبه
08:00 - 22:00