Home > Châu Á > Trung Quốc > 陕西省 > 西安 > 小寨百盛

Địa điểm của cửa hàng của bạn

Địa chỉ

小寨百盛 西安市雁塔区长安中路38号1楼伊夫黎雪专柜
710000 西安

Số điện thoại : 029-85255343

Giờ mở cửa

Thứ Hai
10:00 - 22:00
 
Thứ Ba
10:00 - 22:00
 
Thứ Tư
10:00 - 22:00
 
Thứ Năm
10:00 - 22:00
 
Thứ Sáu
10:00 - 22:00
 
Thứ Bảy
10:00 - 22:00
 
Chủ Nhật
10:00 - 22:00