Home > Châu Á > Indonesia > Jawa Barat > Bandung > Bandung Supermal (Metro Department Store)

Địa điểm của cửa hàng của bạn

Địa chỉ

Bandung Supermal (Metro Department Store) Department Store Lantai 1 Jl. Gatot Subroto 289 , Bandung
40273 Bandung

Số điện thoại : 62-22-91091888

Giờ mở cửa

Thứ Hai
10:00 - 22:00
 
Thứ Ba
10:00 - 22:00
 
Thứ Tư
10:00 - 22:00
 
Thứ Năm
10:00 - 22:00
 
Thứ Sáu
10:00 - 22:00
 
Thứ Bảy
10:00 - 22:00
 
Chủ Nhật
10:00 - 22:00