Home > Châu Á > Hàn Quốc > 대구시 > 동구 > 대구 공항 면세점

Địa điểm của cửa hàng của bạn

Địa chỉ

대구 공항 면세점 지저동 400-1 대구국제공항 2층
701-110 동구

Số điện thoại : 053-9811-0123

Giờ mở cửa

Thứ Hai
10:00 - 20:00
 
Thứ Ba
10:00 - 20:00
 
Thứ Tư
10:00 - 20:00
 
Thứ Năm
10:00 - 20:00
 
Thứ Sáu
10:00 - 20:00
 
Thứ Bảy
10:00 - 20:00
 
Chủ Nhật
10:00 - 20:00