Home > Châu Á > Việt Nam > Hà Nội > Hà Nội > Hồ Gươm Plaza (Big C Hồ Gươm)

Địa điểm của cửa hàng của bạn

Địa chỉ

Hồ Gươm Plaza (Big C Hồ Gươm) Tttm Hồ Gươm, 110 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
84 Hà Nội

Số điện thoại : (84-462602105)

Giờ mở cửa

Thứ Hai
Đóng cửa
 
Thứ Ba
Đóng cửa
 
Thứ Tư
Đóng cửa
 
Thứ Năm
Đóng cửa
 
Thứ Sáu
Đóng cửa
 
Thứ Bảy
Đóng cửa
 
Chủ Nhật
Đóng cửa