Home > Châu Á > Việt Nam > Hồ Chí Minh > Ho Chi Minh > Thảo Điền

Địa điểm của cửa hàng của bạn

Địa chỉ

Thảo Điền 23 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
84 Ho Chi Minh

Số điện thoại : (84-838787120)

Giờ mở cửa

Thứ Hai
09:00 - 21:00
 
Thứ Ba
09:00 - 21:00
 
Thứ Tư
09:00 - 21:00
 
Thứ Năm
09:00 - 21:00
 
Thứ Sáu
09:00 - 21:00
 
Thứ Bảy
09:00 - 21:00
 
Chủ Nhật
09:00 - 21:00
 

Chăm sóc sắc đẹp

Trung tâm chăm sóc sắc đẹp với các dịch vụ làm đẹp